Γεώργιος άγιος, Αθαλάσσα

Μονόκλιτη καμαροσκέπαστη εκκλησία της εποχής της Τουρκοκρατίας.