Μεταμορφώση του Σωτήρος, Δελίκηπος

Image

Μικρή ξυλόστεγη εκκλησία, που σύμφωνα με σχετική επιγραφή ανακαινίσθηκε και βελτιώθηκε με συνδρομή του αρχιεπισκόπου Σιλβέστρου και με επιμέλεια και έξοδα κάποιου Γεωργίου και του υιού του Πέτρου το 1726. Στην εκκλησία υπάρχουν εικόνες του αγίου Δημητριανού και της Μεταμορφώσεως του 1726, η πρώτη έργο του ιερομονάχου Ιωαννικίου, και εικόνα του Προδρόμου του 1764.