Παναγία Φλου ή Βλου, Ακάμας

Image

Μικρή εκκλησία αφιερωμένη στην Παναγία, που βρίσκεται στην περιοχή του Ακάμα, δυτικά του χωριού Φάσλι, όχι μακριά από την τοποθεσία Λάρα. Μερικοί θεωρούν ότι η ονομασία Φλου ή Βλου) προέρχεται από χαρακτηρισμό της Παναγίας, ως του Τυφλού. Ωστόσο, σύμφωνα προς μια άλλη άποψη, στην περιοχή υφίστατο παλαιός (μεσαιωνικός;) οικισμός με την ονομασία Φλούδιν (το), η δε σωζόμενη εκκλησία είναι ό,τι απέμεινε από τον οικισμό αυτόν.

 

Για κάποιο διάστημα, κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας, λειτούργησε μικρό κι ασήμαντο μοναστήρι της Παναγίας του Φλου. Στον Κώδικα της Μητροπόλεως Πάφου (σ.79) απαντάται σημείωμα με καταγραφή της περιουσίας του μικρού αυτού μοναστηριού, που αποτελείτο από λίγα χωράφια, λίγα ελαιόδενδρα και μελίσσια. Η ιστορία του μοναστηριού αυτού είναι άγνωστη.