Μεταμόρφωση του Σωτήρος, Κακοπετριά

Image

Ξυλόστεγη εκκλησία του 18ου αιώνα που επισκευάσθηκε προ 40ετίας περίπου. Στην εκκλησία διασώζονται το Άγιον Ποτήριον της εκκλησίας του Αγίου Νικολάου της Στέγης του 17ου αιώνα και παλαιά λειτουργικά βιβλία από την ίδια εκκλησία με παρασελίδιες σημειώσεις που δίδουν πολύτιμες πληροφορίες για το μοναστήρι του Αγίου Νικολάου της Στέγης κατά τον 17ο, 18ο και τις αρχές του 19ου αιώνα.