Ερεχθηίς φυλή, Ερεχθείδαι

Image

Η Ερεχθηίς ήταν η πρώτη από τις δέκα φυλές της αρχαίας Αττικής, όπως διαμορφώθηκαν μετά τις μεταρρυθμίσεις του Κλεισθένη, περί το 508/7 π.Χ. Επώνυμος ήρωας της Ερεχθηίδος φυλής ήταν ο Ερεχθεύς, που το όνομά του φέρει και ένα από τα λαμπρά οικοδομήματα της Ακροπόλεως, το Ερεχθείον. Τα μέλη της αθηναϊκής αυτής φυλής ονομάζονταν Ερεχθείδαι (οι).

 

Σε επιγραφή - κατάλογο που βρέθηκε στην Αθήνα, αναγράφονται πολλά ονόματα στρατιωτών που ανήκαν στην Ερεχθηίδα φυλή και που είχαν σκοτωθεί σε πολεμικές συγκρούσεις στην Κύπρο και αλλού.

 

Ειδικότερα για τα μέλη της φυλής που είχαν σκοτωθεί στην Κύπρο, αυτά πρέπει να συμμετείχαν στην εκστρατεία των Αθηναίων το 461 π.Χ. για απελευθέρωση του νησιού από την περσική κυριαρχία. Η εκστρατεία είχε πραγματοποιηθεί με δύναμη από 200 καράβια με αρχηγό τον Χαριτιμήδη*. Δεν γνωρίζουμε λεπτομέρειες για την εκστρατεία εκείνη. Θα πρέπει όμως να είχαν γίνει στο νησί σοβαρές πολεμικές συγκρούσεις, αν κρίνουμε από το ότι ο κατάλογος των πεσόντων της Ερεχθηίδος φυλής είναι αρκετά μακρύς.