Επιφάνιος άγιος, Άγιος Επιφάνιος

 Εκκλησία μονόκλιτη, ξυλόστεγη του 18ου αιώνα. Τα αγκιστρωτά κεραμίδια της στέγης αντικαταστάθηκαν πριν από πενήντα περίπου χρόνια με γαλλικού τύπου κεραμίδια.