Νικόλαος άγιος, Γαλάτα

Image

Μικρή μονόκλιτη ξυλόστεγη εκκλησία, στο βορειοδυτικό άκρο του χωριού. Έχει εσωτερικές διαστάσεις 7X3,63 μ. Η αψίδα είναι ημικυκλική εσωτερικά, εγγεγραμμένη σ’ ευθύ ανατολικό τοίχο. Έχει χορδή 2,14 μ. και βέλος 1,72 μ. Στον βόρειο τοίχο σώζονται τρεις μισοκατεστραμμένες τοιχογραφίες που εικονίζουν τρεις αγίους ασκητές. Η εκκλησία χρονολογείται στον 16ο αιώνα.