Παρασκευή αγία, Λειβάδια

Image

 

Η εκκλησία της αγίας Παρασκευής στα  Λειβάδια Πιτσιλιάς είναι μικρή μονόκλιτη ξυλόστεγη του 18ου-19ου αιώνα.