Αντωνίου Φραγκίσκος

Κύπριος αγωνιστής που πήρε μέρος στην ελληνική επανάσταση. Στην Ελλάδα πήγε το 1828. Καταγόταν από την Αθηένου.