Οικονομίδης Δημήτριος

Δημήτριος Οικονομίδης: Αγωνιστής στην ελληνική επανάσταση του 1821. Φεύγοντας κρυφά από την Κύπρο, είχε πάει στην Ελλάδα ως εθελοντής και είχε υπηρετήσει από την αρχή μέχρι το τέλος του αγώνα. Μεταξύ άλλων, αναμείχθηκε και στις προσπάθειες για διοργάνωση εκστρατείας προς απελευθέρωση της Κύπρου (για τις οποίες βλέπε στο λήμμα ελληνική επανάσταση και Κύπρος).

 

Το 1831 επέστρεψε στην Κύπρο για να διεκδικήσει την δημευθείσα από τους Τούρκους περιουσία του, χωρίς όμως να κατορθώσει ο,τιδήποτε. Παρέλαβε μόνο μερικά κοσμήματα που η οικογένεια πρόλαβε να κρύψει πριν από τη φυγή της από το νησί.

 

Επιστρέφοντας στην Ελλάδα, υπηρέτησε σε κυβερνητικές θέσεις ως ελεγκτής. Διετέλεσε και αντιπρόεδρος του ελεγκτικού συνεδρίου.

 

Αρκετά χρόνια αργότερα φαίνεται ότι επανήλθε πάλι στην Κύπρο, γιατί έναν Δημήτριον Οικονομίδην συναντούμε να επαγγέλλεται τον δάσκαλο στον Καραβά από το 1863, με ετήσιο μισθό 3.500 γροσίων.