Ευστάθιος αρχιεπίσκοπος

Αρχιεπίσκοπος Κύπρου, ο υπ’ αριθμόν 32 στον κατάλογο των Κυπρίων αρχιεπισκόπων της ΜΚΕ.

 

Ο Λεόντιος Μαχαιράς (Χρονικόν, παρ. 30) τον αναφέρει ως επίσκοπο Κυθηραίων (= Κυθρέας - Χύτρων) μαζί με τους Δημητριανό, Πάππο, Αθανάσιο και Νικήτα. Υπολογίζεται ότι ο Ευστάθιος υπηρέτησε ως επίσκοπος Χύτρων περίπου από το 855, μέχρι το 890/91, οπότε έγινε αρχιεπίσκοπος Κύπρου.

 

Την πληροφορία ότι ο Ευστάθιος Χύτρων έγινε αργότερα αρχιεπίσκοπος Κύπρου, την δίνει ο Βίος του αγίου Δημητριανού. Ο Στραμβάλδι και ο Φλώριος Βουστρώνιος τον αναφέρουν με την ονομασία Ευστάχιος.

 

Σύμφωνα προς τον Bίo του αγίου Δημητριανού, ο επίσκοπος Χύτρων Ευστάθιος ήταν εκείνος που είχε παρακινήσει τον Δημητριανό να γίνει πρεσβύτερος ∙ ο ίδιος μάλιστα τον είχε χειροτονήσει και τον είχε πάρει κοντά του, ως οικονόμο της επισκοπικής του περιφέρειας. Αργότερα ο άγιος Δημητριανός έγινε ηγούμενος του μοναστηριού του Αγίου Αντωνίου. Όταν ο επίσκοπος Ευστάθιος έγινε αρχιεπίσκοπος, υπέδειξε ως αντικαταστάτη του στον θρόνο των Χύτρων τον Δημητριανό, ο δε τελευταίος απεδέχθη το αξίωμα ύστερα από πολλούς δισταγμούς.

 

Ο Ευστάθιος συγκαταλέγεται μεταξύ των Κυπρίων αγίων αλλά αγνοείται από τους συναξαριστές.