Εξτρέμα Έξω Ρέμα

Image

Με το όνομα αυτό, που το παραθέτει ως Extrema, ο Στέφανος Λουζινιανός αναφέρει ότι υφίστατο στην Κύπρο κατά τα Μεσαιωνικά Χρόνια μία πόλη. Προσθέτει δε ότι αυτή ευρισκόταν επί υψώματος, στην περιοχή του ακρωτηρίου Γκρέκο, στην επαρχία Αμμοχώστου.

 

Ο αρχιμανδρίτης Κυπριανός, αντλώντας προφανώς από τον Στέφανο Λουζινιανό, γράφει ότι επρόκειτο για «χωρίον από τα μεγάλα, κείμενον πλησίον εις τον Κάβον της Γραίας» (=Κάβο Γκρέκο). Προσθέτει δε ότι «μήτε άλλην είδησιν έχομεν περί τούτου» (Ιστορία Χρονολογική..., 1788, σ. 30).

 

Προφανώς η ξενοποιημένη ονομασία Extrema την οποία δίνει ο Στέφανος Λουζινιανός, δεν ήταν η πραγματική. Ίσως η πραγματική ονομασία του οικισμού να ήταν Ἐξω Ρέμα. Πάντως δεν επρόκειτο ούτε για πόλη, ούτε για «χωρίον από τα μεγάλα», διότι εάν έτσι ήταν, θα υπήρχαν περισσότερες πληροφορίες περί τούτου. Η παντελής έλλειψη πληροφοριών, φανερώνει αντιθέτως ότι επρόκειτο περί μικρού και ασήμου οικισμού. Που άγνωστο είναι ακόμη και το πότε άκμασε και πότε διαλύθηκε. Μάλιστα δεν σημειώνεται ούτε σε παλαιούς χάρτες.