Έρασμος λοχαγός

Image

Ιταλός στρατιωτικός, καταγόμενος από την πόλη Φέρμο, που το 1570-71, με τον βαθμό του λοχαγού του σώματος των αγγελιοφόρων, πολέμησε στην Κύπρο εναντίον των Οθωμανών εισβολέων. Συγκεκριμένα ο λοχαγός Έρασμος (ο Άντζελο Γκάττο που τον αναφέρει στην «Διήγησίν» του δεν δίνει επίθετο) ήταν ένας από εκείνους που υπερασπίστηκαν με άφθαστο ηρωισμό την Αμμόχωστο κατά την επική 11μηνη αντίστασή της προς τους υπεράριθμους Οθωμανούς πολιορκητές της.

 

Ο λοχαγός Έρασμος σκοτώθηκε στα τείχη της Αμμοχώστου κατά τη διάρκεια του πολέμου εκείνου.