Ζάδες

Image

Μεσαιωνικός οικισμός της Κύπρου και φέουδο κατά την περίοδο της Φραγκοκρατίας. Ο οικισμός μνημονεύεται από τον ιστορικό Φλώριο Βουστρώνιο (16ος αιώνας), που σε δύο περιπτώσεις τον γράφει ως Zades. Ίσως Δάδες;

           

Ο Φλώριος αναφέρεται συγκεκριμένα στην αναδιανομή των κυπριακών φέουδων στην οποία προέβη ο βασιλιάς της Κύπρου Ιάκωβος Β’ μετά την άνοδό του στο θρόνο το 1460. Τότε, σημειώνει, ένας Λατίνος ιερωμένος, ο Κλήμης Κομπόστ, είχε πάρει ως ιδιοκτησία του τρία χωριά, τις Ζάδες, την Αξύλου και τη Σίμου. Αλλά ο Φλώριος σημειώνει επίσης αλλού ότι τότε ένας άλλος αξιωματούχος, ο Ιωάννης Αττάρ, είχε πάρει ως φέουδό του τις Ζάδες και το ένα τέταρτο της Απαλέστρας. Μήπως επρόκειτο για την ύπαρξη δύο χωριών με το ίδιο όνομα;

           

Πάντως ο Λεόντιος Μαχαιράς δεν αναφέρει κανένα οικισμό με την ονομασία Δάδες ή κάτι παραπλήσιο, μνημονεύει όμως τοποθεσία (και οικισμό;) με την ονομασία Άγιος Γεώργιος της  ΔάδαςΔάδης) που ήταν παραθαλάσσια διότι ομιλεί για άφιξη εκεί ενός καραβιού το 1367, που μετέφερε ένα πρέσβη του σουλτάνου. Δάδα ή και Δάδες ονομαζόταν το σημερινό ακρωτήριο του Κιτίου, στην επαρχία Λάρνακας. Λογικό ήταν, αφού ο πρεσβευτής του σουλτάνου ερχόταν τότε από τα ανατολικά, να είχε προσεγγίσει εκείνη την περιοχή της Κύπρου.

           

Δεν αποκλείεται, πάντως, και η (μικρή) πιθανότητα οι αναφερόμενες από τον Φλώριο Ζάδες να ήσαν οι Ζώδιες, που εγράφησαν παραφθαρμένα, αν και αλλού ο ίδιος συγγραφέας αναφέρει σαφώς την περιοχή Ζώδιες, γράφοντας, ακριβώς, Zodies.