Δισπόρια

Image

Μεσαιωνικός οικισμός της Κύπρου που δεν υφίσταται σήμερα και είναι άγνωστο πότε ακριβώς διαλύθηκε, πιθανότατα κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας. Η μόνη πληροφορία που έχουμε για τον οικισμό αυτόν παραδίδεται από τον ιστορικό Φλώριο Βουστρώνιο (16ος αιώνας), που τον γράφει ως Disporia.

           

Όπως αναφέρει ο Φλώριος, όταν ο βασιλιάς της Κύπρου Ιάκωβος Β΄ προέβη σε αναδιανομή των κυπριακών φέουδων μεταξύ των ευγενών και αξιωματούχων του μετά την άνοδό του στο θρόνο το 1460, ένας εξ αυτών, ο Ιωάννης Λορεντάν, πήρε τα χωριά Δισπόρια και Αλαμινό, που ήσαν μάλιστα φέουδα απαλλαγμένα από φορολογίες. Τα Δισπόρια πιθανώς να βρίσκονταν κάπου κοντά στον Αλαμινό.