Ηώ ή Ηώς

Image

Στην αρχαία ελληνική μυθολογία, η Ηώ ή Ηώς ήταν η προσωποποιημένη θεότητα του πρώτου φωτός της ημέρας, η Αυγή, κόρη της Θείας και του Υπερίωνος και αδελφή του Ήλιου και της Σελήνης κατά την επικρατέστερη παράδοση (Αουρόρα των Λατίνων). Η Ηώ απέκτησε πολλά παιδιά, μεταξύ δε αυτών τους τέσσερις ανέμους καθώς και αστέρες του στερεώματος, τον Φαέθοντα ή τον Τιθωνό κ.α.

 

Σε σχέση προς την Κύπρο, η αρχαία μυθολογική παράδοση αναφέρει ότι η Ηώ (=Αυγή) απέκτησε με τον Κέφαλο (=Ήλιο) ένα γιό, τον Αώο,   που ήταν και ο πρώτος βασιλιάς του νησιού. Από το όνομα του πρώτου αυτού βασιλιά της Κύπρου, ένα βουνό του νησιού ονομαζόταν Αώιον. Άλλη μυθολογική παράδοση, που την αναφέρει ο Απολλόδωρος, θέλει τον μυθικό βασιλιά της Κύπρου Κινύρα ως απόγονο της Ηούς και του Κεφάλου.