Θεμίσων ο Σάμιος

Ανώτατος αξιωματικός στον στόλο του Δημητρίου του Πολιορκητή. Πήρε μέρος στους πολέμους του Δημητρίου για κατάκτηση της Κύπρου την οποία και διεκδικούσε από τον Πτολεμαίο. Ιδιαίτερα αναφέρεται από τον Διόδωρο Σικελιώτη η συμμετοχή του Θεμίσωνος στη μεγάλη ναυμαχία που έγινε στα ανοικτά της Σαλαμίνος το 305 π.Χ., κατά την οποία οι ναυτικές δυνάμεις του Δημητρίου κατανίκησαν εκείνες του Πτολεμαίου. Στη ναυμαχία εκείνη ο Θεμίσων μαζί με τον Μαρσύα από την Πέλλα είχαν την αρχηγία τμήματος του στόλου που βρισκόταν στο κέντρο της παράταξης του Δημητρίου.