Θεοφύλακτος πρωτοσπαθάριος

Βυζαντινός ανώτατος διοικητικός αξιωματούχος στην Κύπρο κατά το 1042/3, δικαστής καί πράκτωρ τῶν δημοσίων φόρων. Ως εισπράκτορας των φόρων, ο πρωτοσπαθάριος Θεοφύλακτος δεν φαίνεται να ήταν αγαπητός στο λαό. Τη λαϊκή δυσαρέσκεια κατά του Θεοφυλάκτου εκμεταλλεύθηκε ο Βυζαντινός κατεπάνω (=διοικητής) της Κύπρου Θεόφιλος Ερωτικός, για να υποκινήσει εξέγερση. Ο Ερωτικός, που φαίνεται ότι όχι μόνο εκμεταλλεύθηκε αλλά ίσως και υπέθαλψε ή και προκάλεσε τη λαϊκή αγανάκτηση κατά του Θεοφυλάκτου, τον κατηγόρησε για καταπίεση του λαού και υπερβολική φορολογία, ξεσηκώνοντας έτσι στασιαστικό κίνημα εναντίον του για να τον εκτοπίσει.

 

Το κίνημα κατεστάλη από τον αυτοκράτορα Κωνσταντίνο Θ' Μονομάχο που εκείνη ακριβώς την περίοδο είχε ανέλθει στον θρόνο.

 

Βλέπε και λήμμα Ερωτικός Θεόφιλος.