Ιλάριος ή Ιλαρίων αρχιεπίσκοπος

Αρχιεπίσκοπος Κύπρου, ο υπ' αριθμόν 36 του καταλόγου των Ορθοδόξων αρχιεπισκόπων Κύπρου της ΜΚΕ, όπου και τίθεται μετά τον αρχιεπίσκοπο Δομέτιον και πριν από τον αρχιεπίσκοπο Πορφύριον.

 

Δεν υπάρχουν επαρκείς πληροφορίες για την περίοδο της αρχιεπισκοπείας του Ιλαρίου, ούτε και για τη ζωή και δράση του. Τον αναφέρει ο Εστιέν ντε Λουζινιάν ως αρχιεπίσκοπο Σαλαμίνος, τον οποίο μάλιστα ονομάζει και άγιον: Hilario santo, arcivescovo di Salamina...

 

Ωστόσο, ούτε ο Λουζινιανός δεν φαίνεται να γνώριζε από τις δικές του πηγές την εποχή κατά την οποία ο Ιλάριος έζησε κι άκμασε. Δίνει όμως την πληροφορία ότι ο αρχιεπίσκοπος αυτός ήταν και συγγραφέας αξιόλογων συγγραμμάτων, κι ότι τόσο με τα συγγράμματα όσο και με τις αγαθοεργίες του, είχε κατορθώσει να προσελκύσει πολλούς αιρετικούς στην Ορθοδοξία.

 

Πρόκειται, πιθανότατα, για τον αναφερόμενο από τους Λεόντιο Μαχαιρά και Στραμβάλδι αρχιεπίσκοπο Ιλαρίωνα. Ο μεν Λεόντιος Μαχαιράς, στον κατάλόγο από 22 αρχιεπισκόπους που παραθέτει, αναφέρει τον Ιλαρίωνα ως 16ον στη σειρά, ο δε Στραμβάλδι το ίδιο.