Γρηγόριος Φράγκος

Μοναχός στην Αμμόχωστο στα 1402, εξομολόγος του Γενουάτη διοικητή της πόλης Αντωνίου Γκουάρκο*. Κατά μερικές πηγές (Μαχαιρά και Στραμβάλδι) ο Γρηγόριος συνωμοτούσε να σκοτώσει τον Γκουάρκο διότι ο βασιλιάς του είχε υποσχεθεί τη λατινική επισκοπική έδρα Αμμοχώστου. Κατ' άλλους ο Γρηγόριος μετέφερε τα κλειδιά της πόλης από τον Γκουάρκο στον βασιλιά της Κύπρου Ιανό, που ήταν βαφτισιμιός του. Οπωσδήποτε, στις 26.3.1402, Κυριακή του Πάσχα, έγινε απόπειρα προδοσίας της πόλης στον Ιανό. Αλλά ακριτομύθεια ενός από τους άνδρες του βασιλιά πρόδωσε το σχέδιο, που το μετέδωσε στην Αμμόχωστο ο Γενουάτης Θωμάς Κάμπο Φρεγόζο. Οι συνωμότες, ανάμεσα στους οποίους κι ο «αδελφός» Γρηγόριος, συνελήφθησαν και εκτελέστηκαν.