Ιουστίνος Β

Image

Βυζαντινός αυτοκράτορας από το 565 μέχρι το 578 μ.Χ., ανεψιός και διάδοχος του αυτοκράτορα Ιουστινιανού Α' (527 - 565). Επί των ημερών της βασιλείας του πραγματοποιήθηκε η πρώτη μεταφορά κι εγκατάσταση Αρμενίων στην Κύπρο, που συνέβη το 578 μ.Χ.

 

Κατά τη διάρκεια εκστρατείας του στρατηγού Μαυρικίου του Καππαδόκη (μετέπειτα Βυζαντινού αυτοκράτορα) εναντίον των Περσών, συνελήφθησαν στην Αρζανίνη της Μεγάλης Αρμενίας περί τις 10.000 αιχμάλωτοι (10.090 όπως αναφέρει ο Θεοφύλακτος Σιμοκάττης). Απ' αυτούς το ένα τρίτο μετεφέρθη κι εγκαταστάθηκε σε διάφορες περιοχές της Κύπρου κατ' εντολήν του αυτοκράτορα Ιουστίνου.

 

Η εγκατάσταση αυτών των τρεισήμισι χιλιάδων Αρμενίων στην Κύπρο, ως φρουρών και μικροϊδιοκτητών γεωργικών κλήρων (που ακολούθησε την προηγούμενη, επί Μεγάλου Κωνσταντίνου, μεταφορά κι εγκατάσταση στην Κύπρο Ιλλυριών εποίκων) εντασσόταν στη γενικότερη διαδικασία περαιτέρω στρατιωτικοποίησης του νησιού στα πλαίσια ευρύτερων γεωπολιτικών αυτοκρατορικών στόχων, που προωθήθηκαν επί Ιουστινιανού Α'.