Ιωακείμ Στ πατριάρχης

Πατριάρχης Αντιοχείας από το 1593 μέχρι το 1604, διάδοχος του πατριάρχη Ιωακείμ Ε' (1581 - 1592). Είναι γνωστός κυρίως από τις απόπειρές του να θέσει υπό τον έλεγχο του πατριαρχείου του την αυτοκέφαλη Εκκλησία της Κύπρου, προβάλλοντας ως γνήσιους και αυθεντικούς δυο κανόνες γραμμένους στην αραβική γλώσσα που αποτελούσαν, δήθεν, αποφάσεις της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου.

 

Ο πατριάρχης Ιωακείμ Στ' επωφελήθηκε από την αναστάτωση που είχε προκληθεί στην Εκκλησία της Κύπρου εξαιτίας της κακής διαγωγής και της τελικής καθαίρεσης του αρχιεπισκόπου Κύπρου Αθανασίου Α' (για τον οποίο, αλλά και για τις δραστηριότητες του Ιωακείμ, βλέπε το σχετικό λήμμα).

 

Τις αξιώσεις του Ιωακείμ αντέκρουσε ο πατριάρχης Αλεξανδρείας Μελέτιος Πηγάς, του οποίου τη συνδρομή είχε αρχικά ζητήσει ο Αντιοχείας, προκειμένου να υλοποιηθούν οι επί της Εκκλησίας της Κύπρου αξιώσεις του. Τις αξιώσεις του, ο Ιωακείμ τις βάσιζε, εκτός από τους δυο πλαστούς κανόνες της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου, και στους ισχυρισμούς ότι είχε εντολή του οικουμενικού πατριαρχείου να επέμβει στην Κύπρο, ότι η Κύπρος βρισκόταν κοντά στην έδρα του πατριαρχείου Αντιοχείας, ότι, τέλος, η Εκκλησία της Κύπρου έπαιρνε από την Αντιόχεια το άγιο μύρο.