Καζάς

Διοικητική διαίρεση περιοχών, επαρχία, κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας. Διοικητικά η Κύπρος ήταν διαιρεμένη σε 6 καζάδες (caza), κι ο κάθε καζάς ήταν διαιρεμένος σε υποεπαρχίες, που λέγονταν και ναχιέδες (διαμερίσματα), συνήθως συνολικά 16. Τα διαμερίσματα (ναχιέδες) λέγονταν και κατηλλίκια, ενώ σε μερικές περιπτώσεις αναφέρονταν και ως καζάδες.

 

Όταν η Κύπρος περιήλθε, το 1878, υπό την εξουσία των Βρετανών, ένας από τους πρώτους νόμους που θεσπίστηκαν (ο υπ' αριθμόν 4/1878) ήταν Περί της Διοικητικής Διαιρέσεως της Νήσου Κύπρου, που έδινε το δικαίωμα στον ύπατο αρμοστή να καθορίζει τους καζάδες και τους ναχιέδες της Κύπρου. Το νησί διαχωρίστηκε τότε τελεσίδικα σε 6 καζάδες (επαρχίες), όπως εξακολουθεί να είναι και σήμερα. Λίγο αργότερα, ο όρος καζάς αντικαταστάθηκε με τον αγγλικό district. Οι υποεπαρχίες (διαμερίσματα) ήσαν 15, που καταργήθηκαν μετά την ανεξαρτησία της Κύπρου.

 

Για τους καζάδες βλέπε και λήμμα Τουρκοκρατία.