Καϊτμπάι Kaitbai

Image

Σουλτάνος της Αιγύπτου κατά την τελευταία περίοδο της Φραγκοκρατίας στην Κύπρο και κατά την εποχή της μεταβίβασης της κυριαρχίας του νησιού στους Βενετούς από τη βασίλισσα Αικατερίνη Κορνάρο (1489). Ο Καϊτμπάι ενημερωνόταν τακτικά για τις διάφορες εξελίξεις στην Κύπρο, ιδίως κατά την περίοδο της διαμάχης για τον θρόνο στο νησί μεταξύ της Καρλόττας και του ετεροθαλούς αδελφού της Ιακώβου Β', αλλά συνήθως απέφευγε να τοποθετηθεί απέναντι στα γεγονότα. Ιδιαίτερες προσπάθειες κατέβαλαν οι Βενετοί, προκειμένου να πείσουν τον Καϊτμπάι ν' αποδεχθεί το νέο καθεστώς στην Κύπρο, δηλαδή τη μεταβίβαση της εξουσίας στους Βενετούς από την Αικατερίνη. Ύστερα από επανειλημμένες προσπάθειες κι αποστολές πρέσβεων στο Κάιρο, ο σουλτάνος απεδέχθη την αλλαγή. Η έγκριση του Καϊτμπάι για την εξέλιξη αυτή ήταν αναγκαία, γιατί αυτός θεωρούσε ότι η Κύπρος βρισκόταν υπό την δικαιοδοσία του. Το βασίλειο της Κύπρου εξακολουθούσε μέχρι και την εποχή αυτή να πληρώνει φόρο υποτελείας στους σουλτάνους της Αιγύπτου, διευθέτηση που είχε συμφωνηθεί από το 1426, όταν οι Μαμελούκοι της Αιγύπτου είχαν εισβάλει στην Κύπρο, την είχαν λεηλατήσει κι είχαν αιχμαλωτίσει και τον τότε βασιλιά του νησιού Ιανό*. Ο Καϊτμπάι τελικά συμφώνησε στην παραχώρηση της Κύπρου στους Βενετούς, νοουμένου ότι θα συνέχιζε να εισπράττει το φόρο υποτελείας που ανερχόταν στα 8.000 δουκάτα κάθε χρόνο.