Γαλακτοτροφούσας Παναγίας μοναστήρι

Image

Μοναστήρι Παλαιοημερολογητών. Βρίσκεται σε κοιλάδα ανατολικά του χωριού Κάτω Λεύκαρα και βόρεια του χωριού Κοφίνου, στην περιοχή Κακορατζιάς (επαρχία Λάρνακας), δίπλα από τον δορυφορικό σταθμό «Μακάριος Γ΄». Πρόκειται για νεότερο σχετικά μοναστήρι. Όπως μαρτυρεί και σχετική επιγραφή εντοιχισμένη πάνω από τη δυτική είσοδο του μοναστηριού, τούτο «εθεμελιώθη υπό του ηγουμένου κ.κ. Χρυσοστόμου Α΄ και των πνευματικών αυτού τέκνων το 1947 και ετελειοποιήθη το 1983». Τόσο ο ναός της Παναγίας Γαλακτοτροφούσας όσο και τα λοιπά μοναστηριακά οικοδομήματα που τον περιβάλλουν, είναι σύγχρονα.