Καστέλλα Χένρι Henri Castella

Γάλλος κληρικός του 16ου – 17ου αιώνα που κατά το έτος 1601 (μήνα Φεβρουάριο) πέρασε και από την Κύπρο κατά το ταξίδι της επιστροφής του από τους Αγίους Τόπους όπου είχε μεταβεί ως προσκυνητής. Παρέμεινε στην Κύπρο λίγες μόνο μέρες και στο ταξιδιωτικό του κείμενο που εξεδόθη λίγο αργότερα στο Παρίσι, γράφει ότι η επιθυμία του να παρέμενε για περιήγηση και γνωριμία του νησιού  δεν κατέστη δυνατή λόγω απαγόρευσης από τους Τούρκους. Στο απόσπασμα του ταξιδιωτικού του κειμένου που αναφέρεται στην Κύπρο, παραθέτει διάφορες πληροφορίες που μπόρεσε να συγκεντρώσει από τη σύντομη παραμονή του, αλλά και από άντληση από κείμενα άλλων.