Καλλιστώ Κειωνία Αττική

Σε επιγραφή των Ρωμαϊκών χρόνων, που βρέθηκε στην περιοχή του χωριού Κούκλια της επαρχίας Αμμοχώστου, αναγράφεται:

 

Τό Κοινόν Κυπρίων Κειωνίαν Καλλιστώ Ἀττικήν

γ[υ]ναῖκα Φαυίου [ουλιανοῦ;] ἱέ[ρειαν] [τῆςΠαρ]θένου [...]

[...ἀ]γαθοῦ...

 

Η επιγραφή είναι αρκετά φθαρμένη. Προκύπτει όμως από το απόσπασμά της που διαβάζεται, ότι το Κοινό των Κυπρίων είχε τιμήσει με άγαλμα την Καλλιστώ Κειωνίαν, σύζυγο του Φαβίου Ιουλιανού, που ήταν μεγάλη ἱέρεια τῆς Παρθένου.

 

Ο Χόγκαρθ, πρώτος εκδότης της επιγραφής, υπέθεσε ότι η Παρθένος της επιγραφής ήταν ίσως η Αφροδίτη. Είναι όμως πιθανότατο πως ήταν η θεά Αθηνά που είναι γνωστό ότι έφερε το επίθετο Παρθένος (με το οποίο ουδέποτε στις πηγές αναφέρεται η Αφροδίτη). Εξάλλου η ιέρεια Καλλιστώ αναφέρεται και με το επίθετο Ἀττική, δηλαδή καταγόμενη από κάποιο δήμο της Αττικής, δηλαδή Αθηναία. Και η κατ’ εξοχήν θεότητα των Αθηνών ήταν η θεά Αθηνά, της οποίας τη λατρεία υπηρέτησε στην Κύπρο η Καλλιστώ Κειωνία.