Βουλευτικές εκλογές

Οι Βουλευτικές εκλογές του 1970

Image

Οι δεύτερες βουλευτικές εκλογές στην Κύπρο έγιναν στις 5 Ιουλίου 1970, σ’ αυτές δε είχαν δικαίωμα ψήφου 264.000   Έλληνες Κύπριοι. Ψήφισαν τα 76% περίπου. Τις 35 έδρες διεκδίκησαν 117 υποψήφιοι σε συνδυασμούς 5 κομμάτων, καθώς και 18 ανεξάρτητοι (Βλέπε Βίντεο Ψηφιακός Ηρόδοτος Αρχείου ΡΙΚ). 

Λόγω των Διακοινοτικών Ταραχών οι εκλογές έγιναν χωρίς τους Τουρκοκύπριους, έγιναν δηλαδή για την κατάληψη των 35 από τις 50 έδρες που προνοούσε το Σύνταγμα της Ζυρίχης-Λονδίνου

 

Επειδή στις εκλογές αυτές ήταν δυνατό να δίνονται επιλεκτικές ψήφοι (οι ψηφοφόροι μπορούσαν, δηλαδή, να ψηφίζουν επιλέγοντας και μεμονωμένους υποψηφίους από διάφορα κόμματα), δεν είναι δυνατό να υπάρχουν ακριβή ποσοστά για το κάθε κόμμα. Από το σύνολο των ψήφων, το ΑΚΕΛ πήρε 68.229 κομματικές, δηλαδή ποσοστό 34,1% αλλά ποσοστό 25,9% επί του συνόλου των εγγεγραμμένων ψηφοφόρων. Σε υποψηφίους του ΑΚΕΛ δόθηκαν όμως και 11.437 επιλεκτικές ψήφοι, που διαφοροποιούν τα ποσοστά σε 39,8% των ψηφισάντων.

 

Παρόμοια, το Ενιαίον Κόμμα πήρε 39.159 κομματικές ψήφους αλλά και 11.923 επιλεκτικές, δηλαδή σύνολο 51.082, που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 25,5% των ψηφισάντων.

 

Η Προοδευτική Παράταξις πήρε 23.300 κομματικές ψήφους. Μαζί με τις επιλεκτικές όμως, ο μέσος όρος των ψήφων ανήλθε σε 35.783, δηλαδή ποσοστό 17,9% των ψηφισάντων.

 

Η ΕΔΕΚ πήρε 12.996 κομματικές ψήφους. Μαζί με τις επιλεκτικές, οι ψήφοι ανήλθαν σε 26.908, δηλαδή ποσοστό 13,4% των ψηφισάντων.

 

Το ΔΕΚ πήρε 13.309 κομματικές ψήφους. Μαζί με τις επιλεκτικές, συγκέντρωσε 19.655 ψήφους, δηλαδή ποσοστό 9,8%. 

 

Παρά τα πιο πάνω ποσοστά, η κατανομή των 35 εδρών ήταν η εξής:

 

Κόμμα Έδρες
Ενιαίον Κόμμα 15
ΑΚΕΛ 9
Προοδευτική Παράταξις 7
ΕΔΕΚ 2
ΔΕΚ 0

 

Τις υπόλοιπες 2 έδρες κέρδισαν ανεξάρτητοι υποψήφιοι.

 

Πρόεδρος της Βουλής επανεξελέγη ο Γλαύκος Κληρίδης, αρχηγός του Ενιαίου Κόμματος.