Αργαίος

Ιστορικό πρόσωπο. Όπως διηγείται ο Διόδωρος ο Σικελιώτης (Βιβλιοθήκη Ιστορική, 20.21, 1-3), ο Πτολεμαίος Α' όταν έμαθε πως ο βασιλιάς της Πάφου Νικοκλής* είχε συνάψει μυστική συμφωνία με τον αντίπαλό του Αντίγονο*, έστειλε εναντίον του τους φίλους του Αργαίο και Καλλικράτη για να τον εξουδετερώσουν. Ο Αργαίος κι ο Καλλικράτης έπλευσαν στην Κύπρο κι αφού πήραν στρατό από τον στρατηγό Μενέλαο*, περικύκλωσαν το ανάκτορο του Νικοκλέους και τον διέταξαν ν' αυτοκτονήσει, πράγμα που έκανε. Μετά το θάνατο του Νικοκλέους, τ' αδέλφια του αυτοκτόνησαν επίσης, ενώ η σύζυγός του Αξιοθέα*, αφού έσφαξε τα παιδιά της, πήδηξε στις φλόγες του πυρπολημένου παλατιού, ώστε ο Αργαίος και οι άλλοι εχθροί να μην πάρουν ούτε το νεκρό της σώμα.