Λοττίδου Στυλιανού Μαρία

Επίτροπος ∆ιοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων ∆ικαιω΅άτων

Image

Η Μαρία Στυλιανού-Λοττίδη αποφοίτησε από το Τ΅ή΅α Νο΅ικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστη΅ίου Αθηνών. Κατέχει ∆ίπλω΅α Επαγγελ΅ατικής ∆η΅οσιογραφίας από το Εργαστήρι Επαγγελ΅ατικής ∆η΅οσιογραφίας που εδράζεται στην Αθήνα καθώς και Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών στο Ευρωπαϊκό ∆ίκαιο από το Πανεπιστή΅ιο του Leicester. Κατέχει άδεια ασκήσεως δικηγορικού επαγγέλ΅ατος και άσκησε ΅άχι΅η δικηγορία για τέσσερα χρόνια στον ιδιωτικό το΅έα. Ακολούθως υπηρέτησε τη νο΅ική επιστή΅η από τη θέση του ∆ικηγόρου της ∆η΅οκρατίας στο Γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα, στη Νο΅ική Υπηρεσία, για 15 χρόνια.  Στις 20 Απριλίου του  2017 διορίστηκε ως Επίτροπος ∆ιοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων ∆ικαιω΅άτων, θέση που κατέχει ΅έχρι και σή΅ερα.

Είναι παντρεμένη και έχει δύο γιους. 

 

 

Πηγή

Polignosi.com