Καρυδένος

Image

Είδος σουτζ΄ιούκκου που κατασκευάζεται με κούννες καρυδιών αντί αθασιών (αμυγδάλων). Βλέπε λήμμα σουτζ΄ιούκκος.