Καρύδκια

Image

Οι καρποί της καρυδιάς. Καρύδκια λέγονται επίσης οι καρποί της παμπατζ΄ιάς* δηλαδή του φυτού που παράγει το βαμβάκι, το οποίο εκαλλιεργείτο παλαιότερα στην Κύπρο. Μετά το μάζεμα των καρυδκιών από τις παμπατζ΄ιές (που γινόταν πάντοτε «με την νοδκιάν», δηλαδή πολύ πρωί), τα έβαζαν να ξηρανθούν στον ήλιο γιατί ήσαν υγρά. Αργότερα, όλες οι γειτόνισσες μαζεύονταν στα σπίτια των παραγωγών όπου βοηθούσαν να ξικαρυδίσουν το βαμβάκι, να το βγάλουν δηλαδή από τα καρύδκια του.