Καυκάλλα δάσος

Δάσος έκτασης 224 εκταρίων (2.056 σκαλών), στην κατεχόμενη χερσόνησο της Καρπασίας. Βρίσκεται στα βορειοανατολικά του χωριού Τρικώμου, στη διοικητική έκταση του οποίου περιλαμβάνεται.

 

Το ανάγλυφο του δάσους είναι γενικά ήπιο με μια μικρή κλίση προς τη θάλασσα. Το υψόμετρο στην περιοχή του κυμαίνεται μεταξύ 10 μέτρων στα νότια και 60 μέτρων στα βόρεια.

 

Από γεωλογικής απόψεως, στην περιοχή του δάσους κυριαρχούν οι ασβεστολιθικοί ψαμμίτες, οι άμμοι, τα χαλίκια, οι μάργες, οι κρητίδες, οι μαργαϊκές κρητίδες, οι κρητιδικές μάργες, οι γύψοι και οι πρόσφατες αλλουβιακές αποθέσεις. Πάνω στα πετρώματα αυτά αναπτύχθηκαν καφκάλλες και εδάφη τέρρα ρόζα. Η μέση ετήσια βροχόπτωση στην περιοχή του δάσους κυμαίνεται μεταξύ 350 και 400 χιλιοστομέτρων.

 

Το δάσος Καυκάλλα, που βρίσκεται κοντά στη θάλασσα, προσεγγίζεται στα ανατολικά του από τον κύριο δρόμο Αμμοχώστου - Μπογαζιού - Γιαλούσας. Κυριότερα είδη βλάστησης του δάσους είναι αόρατοι (πολύ αραιοί), θρουμπιά και μαζιά.