Κασσιανός

Image

Όνομα δυο τοπικών αγίων της Κύπρου. Και τους δυο αναφέρει ο μεσαιωνικός χρονογράφος Λεόντιος Μαχαιράς στο Χρονικόν του (έκδοση «Φιλόκυπρος», 1982, παρ. 32). Κατά τον Μαχαιρά, ο ένας από τους δυο αγίους ετάφη κοντά στο χωριό Αλέκτορα της επαρχίας Λεμεσού, όπου υφίστατο κατά τον 15ο αιώνα ο τάφος με το σκήνωμά του, ο δε άλλος ετάφη στο χωριό Αυδήμου, πάλι της επαρχίας Λεμεσού, όχι μακριά από το χωριό Αλέκτορα, όπου υφίστατο ο τάφος του.

 

Γράφει σχετικά ο Λεόντιος Μαχαιράς:

... Πρός τήν Ἀλέκτοραν εἰς ἕναν τόπον λεγόμενον εἰς τήν Γλυφίαν τό κοιμητήριν τοῦ  ἁγίου Κασιανοῦ καί τό σῶμαν του καί ἑορτάζουν τον τῇ ις' [=16] σεπτεβρίου. Ἕτερος Ἅγιος Κασιανός εἰς τήν Αὐδίμουν καί ἑορτάζουν τον τήν ὕστερην Φεβρουάρη, καί ἑορτάζουν τον καί τήν δ' [=4] δικεβρίου, καί τό κοιμητήριν του...

 

Πρόκειται για δυο από τους 300 «Αλαμάνους» αγίους της Κύπρου, που ήλθαν από την Παλαιστίνη στο νησί κι ασκήτευσαν σε διάφορα μέρη μέχρι τον θάνατό τους. Κατά τον Μαχαιρά, ο ένας από τους δυο Κασσιανούς ασκήτευσε στην τοποθεσία «Γλυφία» του χωριού Αλέκτορα, όπου πέθανε και ετάφη, ενώ ο δεύτερος κάπου κοντά, στην περιοχή της Αυδήμου, όπου επίσης ετάφη.

 

Στην περιοχή του χωριού Αλέκτορα ο Τζέφρυ αναφέρει παρεκκλήσι αφιερωμένο στον άγιο Κασσιανό (A Description of the Historic Monuments of Cyprus, Nicosia, 1918, p. 385). Στον χάρτη του Κίτσενερ σημειώνεται ο Άγιος Κασσιανός, τοποθεσία περί το 1,5 χμ. στα βόρεια του χωριού Αλέκτορα. Το τοπωνύμιο «Γλυφία» υποδηλώνει τοποθεσία με «γλυφό» νερό.

 

Τόσο ο άγιος Κασσιανός της Αλέκτορας όσο κι ο άγιος Κασσιανός της Αυδήμου αγνοούνται από τους συναξαριστές.

 

Ο αρχιμανδρίτης Κυπριανός ( Ἱστορία Χρονολογική..., 1788, σ. 352), αναφέρει τον ένα μόνο από τους δυο Κασσιανούς, ενώ στη Γλυφία τοποθετεί ως ασκητεύσαντα έναν άγιο Βαρνάβα, παρερμηνεύοντας το χειρόγραφο του Λεοντίου Μαχαιρά όπου αμέσως πριν από τον πρώτο Κασσιανό αναφέρεται εἰς τήν Βάσαν ὁ  ἅγιος Βαρνάβας μοναχός. Παρερμηνεία του κειμένου του Μαχαιρά υπάρχει και στο έργο των Χάκκετ – Παπαϊωάννου, Ἱστορία Ὀρθοδόξου Ἐκκλ. τῆς Κύπρου, (τόμος Β', Πειραιάς, 1927, σ. 283), όπου ο δεύτερος άγιος Κασσιανός αναφέρεται ως ὁ τῆς Ἀξύλου. Αλλά στο έργο του Μαχαιρά η Αξύλου αναφέρεται για τον μετά τους δυο Κασσιανούς μνημονευόμενο «Αλαμάνο» άγιο Αλέξανδρο.