Κορδοκοτός Ιωάννης

Image

Μουσικός από την Κύπρο, που έζησε πριν από το 1500. Βάσει του κυπριακού κώδικα του μοναστηριού Λειμώνος της Λέσβου, αριθμ. 237 (μουσικό Μαθηματάριον του 1475 - 1500), ο Ιωάννης Κορδοκοτός ήταν τάχα και εὐδομαδάριος τῆς Καθολικῆς Ἐκκλησίας τῶν Ρωμαίων [= Ελλήνων] τής Λευκοσίας (φύλλο 83α). Πιθανότατα συγγενής με τον Θωμά Κορδοκοτό, που μνημονεύεται στον ίδιο κώδικα (φύλλο 11α).

 

Ο Ιωάννης Κορδοκοτός φαίνεται ότι είχε αναπτύξει σημαντική μουσική δραστηριότητα στη Λευκωσία των Μεσαιωνικών χρόνων. Για το σημαντικό αυτό πρόσωπο της κυπριακής μουσικής απαιτείται να γίνει ξεχωριστή επιστημονική έρευνα.