Γνωμοδοτικό Συμβούλιο

Image

Το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε την Τετάρτη 28 Ιουνίου  2023 τη σύσταση Γνωμοδοτικού Συμβουλίου για τον διορισμό Διοικητικών Συμβουλίων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου.

 
Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι με αυτή την απόφαση υλοποιείται μια σημαντική δράση του προγράμματος διακυβέρνησης, στο πλαίσιο της ανασύνταξης του κράτους και στην προώθηση της συμμετοχικής δημοκρατίας.
 
Εξήγησε ότι θα γίνεται μια ανοιχτή δημόσια πρόσκληση προς το κοινό, μέσω ανακοίνωσης της Γραμματείας του Υπουργικού Συμβουλίου για εκδήλωση ενδιαφέροντος.

 

» Βλέπε λήμμα: Αγγλοκρατία - Γνωμοδοτικό Συμβούλιο

 

Το Γνωμοδοτικό Συμβούλιο θα έχει την ευθύνη να καταρτίζει κατάλογο εισηγήσεων προς τον αρμόδιο Υπουργό εντός 30 ημερών. Ο  κατάλογος θα περιλαμβάνει τριπλάσιο αριθμό από τις κενές θέσεις που προνοείται στο Διοικητικό Συμβούλιο και η πενταμελής υποεπιτροπή του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου, η σύνθεσή της οποίας θα εξαρτάται ανάλογα με τη φύση του οργανισμού, θα εισηγείται στον Υπουργό και ο Υπουργός στη συνέχεια θα εισηγείται στο Υπουργικό Συμβούλιο τους υποψηφίους.

 

Σε περίπτωση που το Υπουργικό Συμβούλιο δεν επιλέξει για διορισμό άτομα από τον εν λόγω κατάλογο, η απόφαση αυτή θα πρέπει να είναι πλήρως αιτιολογημένη.

 

Τα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων, πέραν των προνοιών του νόμου του 1988, των υφιστάμενων δηλαδή κριτηρίων, θα είναι η συμμετοχή κατά το μέτρο του δυνατού, ίσου αριθμού ανδρών και γυναικών, η συμμετοχή ατόμων, η εμπειρία, τα προσόντα και οι δεξιότητες, ακαδημαϊκά ή άλλα επαγγελματικά προσόντα, κοινωνική δράση και προσφορά των οποίων συμβάλλουν στην προώθηση των σκοπών του Οργανισμού και θα διασφαλίζεται μέσω συμπλήρωσης υπεύθυνης δήλωσης ότι ουδείς εκ των προτεινομένων έχει άμεσο έμμεσο οικονομικό, προσωπικό ή άλλο συμφέρον συγκρουόμενο με τα συμφέροντα του Οργανισμού.

 

Το πρώτο συμβούλιο 

Στις 19 Ιουλίου 2023 το Υπουργικό Συμβούλιο ανακοίνωσε τα πρώτα μέλη του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου.

 

Ο Γιώργος Αρέστη, πρώην Δικαστής Ανωτάτου Δικαστηρίου Κύπρου, διορίστηκε στη θέση του Προέδρου του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου και των υποεπιτροπών του. Μελη διορίστηκαν τα ακόλουθα: Ελένη Μουζάλα, μέλος της Κυπριακής Ακαδημίας Επιστημών, Γραμμάτων και Τεχνών, ο Ορέστης Νικήτας, μέλος του Συμβουλίου του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου, ο Πιερής Μάρκου, μέλος Συμβουλίου Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών, ο Γιώργος Δημοσθένους, μέλος Συνδέσμου Πρυτάνεων των Κυπριακών Πανεπιστημίων, Πλάτωνας Στυλιανού, μέλος Διοικούσας Επιτροπής ΕΤΕΚ, Μαρία Γεωργίου, Μέλος ΔΣ του Κυπριακού Συνδέσμου Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού και Λένια Σαμουήλ, αφυπηρετήσασα Γενική Διευθύντρια Υπουργείου.

 

Επίσης, το κάθε Υπουργείο θα ορίζει έναν εκπρόσωπο, ανάλογα με τον Οργανισμό και πού υπάγεται αυτός ο Οργανισμός.

 

 

Πηγή:

  1. Polignosi