«Κινύρας»

Η αρχαία δραματική τέχνη άντλησε τους ήρωές της από τις μεγάλες μορφές της ελληνικής μυθολογίας, στην οποία είναι εντεταγμένοι και οι τοπικοί κυπριακοί μύθοι. Από τις φιλολογικές πηγές της Αρχαιότητας παρέχεται η μαρτυρία ότι και η μεγαλύτερη μυθολογική μορφή της Κύπρου, ο βασιλιάς και αρχιερέας Κινύρας*, υπήρξε ήρωας ομώνυμου δράματος, που παρουσιάστηκε στη Ρώμη κατά τα πρώτα μεταχριστιανικά χρόνια.

 

Ο Εβραίος ιστορικός Ιώσηπος, στο έργο του Ιουδαϊκή Αρχαιολογία (19.94), γράφει ότι στο θέατρο της Ρώμης, στο οποίο δολοφονήθηκε ο Καλιγούλας, το 41 μ.Χ., παιζόταν το δράμα «Κινύρας». Σ' αυτό το δράμα, προσθέτει ο Ιώσηπος, ο Κινύρας και η κόρη του Μύρρα ή Σμύρνα παρουσιάζονταν να σκοτώνονται και, κατά τρόπο πολύ ρεαλιστικό, γύρω από τον Κινύρα χυνόταν πολύ τεχνητό αίμα.