Αγγειοπλαστική

Γεωμετρικά αγγεία 1050 - 750 π.Χ.

Image

Η μεταμόρφωση που συντελείται στην αγγειοπλαστική από την αρχή της Κυπρογεωμετρικής Περιόδου, είναι ριζική και θεμελιώδης. Παρόλο που τα πρώτα σχήματα και τα διακοσμητικά μοτίβα των γεωμετρικών αγγείων ακολουθούν τα τελευταία κυπρομυκηναϊκά πρότυπα, τα χαρακτηρίζει ένας έντονος νεωτερισμός με μια μεγάλη ποικιλία νέων εγχώριων και ανατολικών στοιχείων. Τα κυριότερα σχήματα των αγγείων, που όλα σχεδόν γίνονται τώρα τροχήλατα, είναι κύπελλα διαφόρων τύπων, πινάκια, ποτήρια, κρατήρες, υψίποδοι κύλικες, δίνοι, οινοχόες, αμφορείς, υδρίες, τριποδικά αγγεία και κέρνοι. Η επιφάνειά τους είναι καλυμμένη μ' ένα υπόλευκο ή ερυθρόλευκο λεπτό επίχρισμα, κοσμημένο με διάφορα γεωμετρικά σχήματα σε μελανό μουντό και ερυθρωπό χρώμα, ή σε συνδυασμό και των δυο χρωμάτων. Τα διακοσμητικά στοιχεία περιλαμβάνουν ταινίες, παράλληλες γραμμές, ομόκεντρους κύκλους, σβάστικες, σπείρες, ρόμβους, πλοχμούς, ζατρίκια και σχηματοποιημένα πουλιά και ψάρια. Γύρω στο τέλος της περιόδου εμφανίζεται και πάλι ο ζωγραφικός ρυθμός με διάφορες σκηνές από σχηματοποιημένες ανθρώπινες, ζωικές και φυτικές παραστάσεις, που πλαισιώνονται από παράλληλες, ευθείες γραμμές και άλλα συμπληρωματικά γεωμετρικά σχήματα. Τόσο στη διακόσμηση, όσο και στα σχήματα των αγγείων κυριαρχεί ο ρυθμός, η συμμετρία και η ακρίβεια.

 

Οι τύποι των αγγείων είναι: Αγγεία με μελανό επίχρισμα ή Buccero, λευκά γραπτά, δίχρωμα, ερυθρά μελανοβαφή, μελανά ερυθροβαφή και αβαφή.