Αγγειοπλαστική

Εισαγμένα Κλασσικά Ελληνικά αγγεία

Image

Η εισαγωγή των ελληνικών αγγείων σε μεγάλες ποσότητες στην Κύπρο, έφτασε στο αποκορύφωμά της στα τέλη του πέμπτου αιώνα π.Χ. Τα αντιπροσωπευτικά δείγματα των εισαγμένων κλασσικών αγγείων, που τα περισσότερα απ' αυτά βρέθηκαν σε τάφους στο Μάριον, είναι τα αττικά μελανόμορφα και ερυθρόμορφα, τα ροδιακά «φικελλούρα», τα κορινθιακό και τα αγγεία της Ανατολικής Ελλάδός σε σχήματα λύχνου, ασκού, ληκύθου, αμφορέα, οινοχόης, κυπέλλου, κύλικα, σκύφου, αρύβαλλου, πελίκης, κοτύλης και άλλων. Τα διακοσμητικά θέματα είναι στην πλειονότητά τους παρμένα από την ελληνική μυθολογία.

 

Από τους κυπροκλασσικούς χρόνους μέχρι και τη ρωμαϊκή επικράτεια, η κυπριακή αγγειοπλαστική παρακμάζει σημαντικά και περιορίζεται στην κατασκευή απλών αγγείων καθημερινής χρήσης. Τούτο οφείλεται κυρίως στις συνεχείς προστριβές και τους πολέμους εναντίον των Περσών και στις ανώμαλες εσωτερικές συνθήκες, που δημιούργησαν οι διάφορες πολιτικές αλλαγές με τους Πτολεμαίους στους ελληνιστικούς χρόνους και αργότερα με τη ρωμαιοκρατία.