Αγγειοπλαστική

Ελληνιστικά αγγεία: 325 - 50 π.Χ.

Image

Η αγγειοπλαστική της ελληνιστικής περιόδου αντιπροσωπεύεται από διάφορους τύπους, από τους οποίους οι κυριότεροι είναι τα μελανά με στιλπνό επίχρισμα, τα ερυθρά με στιλπνό επίχρισμα, τα λευκά γραπτά και τα αβαφή αγγεία. Από τα νέα σχήματα των αγγείων ξεχωρίζουν τα άωτα, αβαθή κύπελλα -οι εχίνοι-, οι οξυπύθμενοι αμφορείς, οι λάγηνοι με την κάθετη πλεκτή λαβή, οι λύχνοι και τα ραδινά, ωοειδή μυροδοχεία, τα γνωστά σαν Unguentaria.