Κίσθος ή κίσθαρος ή κίσσαρος

 Ο Διοσκουρίδης, στο σύγγραμμά του Περί Ὕλης 'Ιατρικῆς (1.97) αναφέρει το φυτό κίσθον ή κίσθαρον ή κίσσαρον που απαντάται ως αυτοφυές σε διάφορα μέρη και στην Κύπρο. Πρόκειται για το φυτό cistus, γνωστότατο στην Κύπρο με την ονομασία ξισταρκά (η).

 

Βλέπε λήμμα ξισταρκά.