Αντελούνιτζ’η

Η συκιά που παράγει είδος σύκων που λέγονται αντελούνικα.