Κνόρο Παντόλφο Pandolfo Gnoro

Βενετός αξιωματούχος που υπηρέτησε ως καπετάνιος της Αμμοχώστου κατά το 1560 και ίσως μέχρι το 1564. Οι καπετάνιοι (capitani) της Αμμοχώστου ή, όπως αλλιώς λέγονταν, καπετάνιοι της Κύπρου, διορίζονταν από τη Βενετία, ήσαν δε ανώτατοι διοικητικοί και στρατιωτικοί αξιωματούχοι κατά την περίοδο της βενετικής κατοχής της Κύπρου, με έδρα την Αμμόχωστο.