Αρκάς

Αναφέρεται από τον Απολλόδωρο (Βιβλιοθήκη. 3, 9.1), ως πατέρας του Έλατου και του Αφείδα. Ο Ελατός νυμφεύθηκε την Λαοδίκη ή Λαοδόκη, κόρη του μυθικού βασιλιά Κινύρα και μαζί της απέκτησε δυο παιδιά, τον Στύμφαλο και τον Περσέα.