Αλέξανδρος

Κατά τον Στέφανο Βυζάντιο, ήταν γιος του μυθικού ήρωα Ακάμαντος και πατέρας του Χύτρου, ο οποίος ίδρυσε την πόλη των Χύτρων στην Κύπρο.