Κονναρκά

Image

Ακανθώδης θάμνος της οικογένειας των Ραμνωδών, ο παλίουρος (Paliurus), κοινώς παλλούρα. Λέγεται και κονναρκά, οι δε μικροί και στρογγυλού σχήματος καρποί της λέγονται κόνναρα (τα). Για το αυτοφυόμενο αυτό είδος της κυπριακής χλωρίδας βλέπε λήμμα παλλούρα.