Κολωνίας Πέρσιβαλ Percival of Cologne

Ευγενής, στην υπηρεσία του βασιλιά της Κύπρου Πέτρου Α' (1359-1369), με το αξίωμα του τσαμπερλάνου (chamberlain). Ήταν, δηλαδή, ένας από τους λεγόμενους «αξιωματούχους του βασιλείου» που διορίζονταν κατά την ημέρα της στέψης των βασιλιάδων και κατείχαν πλέον τα αξιώματά τους διά βίου. Τσαμπερλάνος ήταν ο τελετάρχης, υπεύθυνος του βασιλικού νοικοκυριού (δηλαδή οικονόμος του παλατιού), προσωπικός ακόλουθος του βασιλιά και υπεύθυνος για την ορκωμοσία των λιζίων και την υποβολή σεβασμάτων προς τον βασιλιά.

 

Αναφέρεται ότι ο Πέρσιβαλ της Κολωνίας ήταν εκείνος που επηρέασε, σε διάφορες περιπτώσεις, τον βασιλιά της Κύπρου Πέτρο Α' στη λήψη σημαντικών αποφάσεων, όπως η εκστρατεία κατά της Αλεξάνδρειας της Αιγύπτου την οποία ο Κύπριος βασιλιάς πολιόρκησε και κατέλαβε με έφοδο τον Οκτώβριο του 1365. Επίσης ο αξιωματούχος αυτός ανέλαβε, για λογαριασμό του βασιλιά της Κύπρου, διάφορες σημαντικές αποστολές στην Ευρώπη.