Κορναλιέ Γκιλέτ ντε Gilet de Cornalie

Ευγενής στην υπηρεσία του βασιλιά της Κύπρου Πέτρου Α' (1359-1369). Ο Λεόντιος Μαχαιράς τον αναφέρει ως Τζιλέτ τε Κορναλίε, ενώ ο Στραμβάλδι ως ser Rugier de Zull de Cornalie. Ήταν ένας από τους αξιωματούχους του παλατιού και το πρωί της Τετάρτης, 17 Ιανουαρίου του 1369, όταν ο βασιλιάς Πέτρος δολοφονήθηκε στο παλάτι, και μάλιστα στο υπνοδωμάτιό του, ο Γκιλέτ ντε Κορναλιέ ήταν σε υπηρεσία, ως υπεύθυνος επί της υποδοχής. Αν και υποδέχθηκε στο παλάτι κι επέτρεψε στους δολοφόνους την είσοδο σ’ αυτό, δεν φαίνεται να είχε ανάμειξη στη συνωμοσία. Όπως γράφει ο Μαχαιράς, στο παλάτι παρουσιάστηκαν αρχικά οι δυο αδελφοί του βασιλιά Πέτρου που ζήτησαν να τον δουν. Όταν ο Κορναλιέ άνοιξε την πόρτα, εισόρμησαν και πολλοί άλλοι, εκ των οποίων τελικά τρεις, ο Φίλιππος ντ' Ιμπελέν, ο Ερρίκος ντε Γιβλέτ και ο Ιωάννης ντε Γκωρέλ, εισήλθαν στο υπνοδωμάτιο του βασιλιά και τον σκότωσαν.