Κουρεύς

Image

Σύμφωνα προς μια μυθολογική παράδοση, που την αναφέρει ο Στέφανος Βυζάντιος, ο Κουρεύς ήταν γιος του μυθικού βασιλιά Κινύρα, απ’ αυτόν δε είχε πάρει την ονομασία της η αρχαία κυπριακή πόλη Κούριον. Γράφει συγκεκριμένα ο Στέφανος Βυζάντιος:

 

Κούριον, πόλις Κύπρου, ἀπό Κουρέως τοῦ Κινύρου παιδός. Ἡρόδοτος πέμπτῃ.

 

Σημειώνει δηλαδή ο Στέφανος Βυζάντιος ότι την αναφορά αυτή την άντλησε από το πέμπτο βιβλίο των Ἱστοριῶν του Ηροδότου. Ωστόσο ο Ηρόδοτος αναφέρει, αντίθετα, ότι οι κάτοικοι της πόλεως του Κουρίου θεωρούσαν τους εαυτούς τους απογόνους των Αργείων – Αχαιών (ενώ ο Κινύρας και οι απόγονοί του θεωρούνταν γνήσιοι Κύπριοι, αυτοί που σήμερα ονομάζονται «Ετεοκύπριοι»).

 

Η μυθολογική αυτή παράδοση όμως πιθανότατα συνυπήρχε μαζί με τη βεβαιότητα της ίδρυσης του Κουρίου από Αργείους αποίκους. Φαίνεται δε να συνδέεται με άλλες μυθολογικές παραδόσεις γύρω από τον Κινύρα και τους προγόνους – απογόνους του σε σχέση με την ίδια την Κύπρο και με σημαντικές αρχαίες κυπριακές πόλεις ιδίως του δυτικού τμήματος του νησιού (όπως η παράδοση ότι ο πατέρας του Κινύρα ήταν ο Πάφος απ’ όπου η ονομασία της Πάφου, κι η παράδοση ότι ένα από τα παιδιά του ήταν ο/η Κύπρος).