Αφροδίτη θεά

Τελετές προς τιμή της

Image

Στο ιερό της Αφροδίτης στην Πάφο οργανώνονταν πολλές φορές το χρόνο τελετές προς τιμήν της θεάς. Σώθηκαν τα ονόματα μερικών απ' αυτές: Ζακόρια, Περιόρια, Αφροδίσια. Τα Ζακόρια ήταν, ίσως, η τελετή που έκαναν προς τιμήν της θεάς οι υπηρέτες του ναού. Τα Περιόρια γίνονταν πριν από τη μεγάλη γιορτή της Αφροδίτης, που ήταν τα Αφροδίσια, και ίσως αποτελούσαν μια γιορτή καθαρμού: Ευπρεπιζόταν ο ναός και προετοιμαζόταν για την υποδοχή των πιστών που έφθαναν από τα άλλα μέρη της Κύπρου κι από τις γύρω χώρες. Στις διάφορες αυτές γιορτές προσφέρονταν στους εορτάζοντες πλακούντες από σιτάρι, μέλι και άλλα υλικά, με τα ονόματα σίρβηνον, πυραμούς κ.α. Από τις τελετές στα ιερά άλλων μερών της Κύπρου σώθηκαν από την Αμαθούντα τα ονόματα Θύλλα και Κάρπωσις.

 

Πηγή

Μεγάλη Κυπριακή Εγκυκλοπαίδεια